Wood Fusion - Där teknik möter form

Wood Fusion handlar om träindustrin nu och träindustrin i framtiden. Vi kommer visa hållbara och effektiva tillverkningsprocesser, berätta om vilken styrka och tillgång den svenska träindustrin är på många olika plan. Wood Fusion äger rum 6-9 september 2016 och är en del av Trä & Teknikmässan, norra Europas ledande mötesplats för träindustrin.

Har du frågor om Wood Fusion? Kontakta Annelie Lundqvist, koordinator Trä & Teknik 2016