Wood Fusion - Där teknik möter form

Wood Fusion handlar om träindustrin nu och träindustrin i framtiden. Vi kommer visa hållbara och effektiva tillverkningsprocesser, berätta om vilken styrka och tillgång den svenska träindustrin är på många olika plan.

Under fyra dagar kommer fyra olika teman att presenteras. Läs om dessa nedan.

Wood Fusion äger rum 2-5 september 2014 och är en del av Trä & Teknikmässan, norra Europas ledande mötesplats för träindustrin.

wood, fusion, gothenburg, 2014, trä, teknik, arkitektur, design, produktion

Wood Fusion är ett samarbete mellan:

tmf, logo, tra, teknik, exhibition, wood,inrdeia, tra, teknik, gothenburg, exhibition

Hitta ditt DRÖMJOBB

Tisdag 2 sept

Skogsindustrins vision är att produktionen fördubblas till år 2035 och att hälften av tillväxten kommer från nya produkter. Hitta ditt framtida jobb och nya kollegor på Wood Fusion 2014.

TRÄ 2014

Onsdag 3 september

Förnyelsebart, tåligt och en genuin, levande känsla. Egenskaper som ligger helt rätt i tiden, varför det satsas på trä i design och produktutveckling.
Vad händer om olika aktörer i träindustrin samverkar med arkitekter, designers och produktutvecklare för en mer hållbar utveckling?

Ta del av ett program tillägnat trä som grund i både design och arkitektur.

Stora Produktionsdagen

Torsdag 4 sept

Nya framställningstekniker, automatisering och robotar som ersätter det goda hantverket kan låta skrämmande, men det innebär också nya möjligheter att kunna fortsätta producera vackra möbler och hus med fönster, dörrar, takstolar, golv och väggar även i framtiden.

Avslutas med:

maskinfesten 20

MADE IN SWEDEN- för vems skull då?

Fredag 5 september

Hur ska en stark blågul industri, som bygger det svenska välståndet i betydligt högre grad än såväl fordon som musik, få större uppmärksamhet och politisk respons? Hur kan vi lyfta fram branschen bättre för att alla ska förstå hur viktig den är för svensk framtid. Och hur kan vi uppmuntra ungdomar att söka sig dit?