"Alla ska fram"

Vi bestämde oss redan 2007 att gå längre än vad lagen kräver om tillgänglighet i våra lokaler. Vårt mål är att vara minst lika bra som sjukhus och andra offentliga lokaler.

Margaretha LandinVi har gått igenom alla våra lokaler och tittat på trappor, toaletter, hörslingor, hissar, lutningar, belysning, golvbeläggningar, scener med mera ur ett tillgänglighets-perspektiv. Självfallet blir åtgärdslistorna väldigt långa men vi har börjat att beta av punkt efter punkt för att kunna bjuda in allt fler människor till möten på våra restauranger, mässor och konferenser. Vår egna personal och rullstolsburna har dessutom fått provköra runt i vår anläggning. Det är viktigt att lära sig se skillnaden på tillgängliga och stängda rum och platser. Det är en fråga om fantasi och empati. Vi vill dela med oss och då måste vi bygga om och tänka till på en rad punkter. Tekniken finns eller kommer. Våra hemsidor har en länk till en databas (Västsvenska Turistrådets Tillgänglighetsbas) som beskriver hur öppen Svenska Mässan, inklusive hotellet och restaurangerna är för just mig. Databasen utgår ifrån fem funktionshinder: hörselskada, synskada, rörelsehinder, allergi, svårighet att tolka information. Snart ska man även kunna se bilder på varje trappa och hiss och på andra sätt få information om var och ens möjligheter att dela mötena på Svenska Mässan.

Vårt fokus 2013 är i första hand att hela anläggningen ska vara tillgänglig för rullstolar - ALLA SKA FRAM.

Margaretha Landin
Division Arena Fastighet, Svenska Mässan

Mera fakta - Tillgänglighet

Ledsagare har fri entré till Svenska Mässan.

Certifierade assistenthundar/ledarhundar är tillåtna Svenska Mässans lokaler.

Svenska Mässan och Gothia Towers är certifierade enligt Equality tillgänglighetscertifiering

Tillgänglighet för alla

Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor gällande vårt hållbarhetsarbete.
Klicka här

Bilder på dessa sidor

Bilderna på Svenska Mässans hållbarhetssidor har alla lokal anknytning.
Fotografer: Matto Fredriksson, Niklas Wennberg, Martin Örnroth, Carina Gran.