“Ändrade beteenden sparar kilowattimmar”

Vår koncern slukar mycket energi, närmare 30 000 MWh per år. Trots att vi gjort stora insatser för att optimera driften finns fortfarande en stor besparingspotential. Mycket handlar om att hitta ny smart teknik och ändra våra egna beteenden.

Jim PosioSedan 2011 arbetar vi systematiskt med att anpassa energiförbrukningen i vår anläggning i förhållande till aktiviteter och evenemang. Det vill säga: vi behovsstyr el, värme och kyla via ett centralt fastighetsövervakningssystem. Vi kontrollerar dagligen hur lokaler utnyttjas för att anpassa energiförbrukningen till den verksamhet som pågår. Den kontinuerliga driftoptimeringen ger tydliga besparingseffekter. Men vi har potential att spara mer.

En viktig del gäller enkla investeringar i energieffektiv teknik. På Svenska Mässan väljer vi i stort sett alltid den senaste tekniken eftersom vi vet att det nästan undantagslöst lönar sig. Ett exempel är diodteknik (LED) i utomhusskyltar, som innebär en tiondels energiåtgång jämfört med traditionell neonteknik. På hotellsidan finns belysning som står på dygnet runt. Lampbyten från 20 watt till 4 watt ger en effektreducering på 80%.

En annan del gäller investeringar i maskinparken, t ex pumpar och fläktmotorer. Vi vill få fram kalkyler kring lönsamma investeringar med rimlig pay off-tid. Genom att utgå från underhållsplanen och på ett systematiskt sätt byta i rätt tid kan vi spara åtskillig mängd energi. Besparingspotentialens sista viktiga del handlar om oss själva. Om att släcka lampor, dra åt kranar, stänga av datorer, m m.

För oss i Hållbarhetsgruppen är det en utmaning att engagera alla koncernens medarbetare kring gemensamma mål. Mycket handlar om att synliggöra besparingseffekterna, bl a genom regelbunden redovisning på webbsidan och i det interna nätverket. Som vi alla vet är det alltid lättare att ändra sitt beteende när man kan följa resultaten.

Jim Posio, Fastighetschef, Svenska Mässan


"Nolltolerans för onödiga produkter"

Pia PfisterPia Pfister ansvar för 120 personer som arbetar med rumstädning. Hon driver en stillsam men brutal revolution på miljö- och hälsotema.

För några är sedan använde städpersonalen väldigt många olika rengöringsprodukter. Idag använder de endast en produkt. Resultatet är lika rena hotellrum och en friskare personal.

Det ringer nästan dagligen försäljare som vill visa och sälja sina miljömärkta universalmedel. Men när vi frågar vad det är för miljömärkning blir det ganska tyst.
Vi önskar att vårt sätt att arbeta med miljöprodukter spreds som ett gott exempel ut i samhället.
Varje år introduceras tusentals nya kemiska produkter inom olika branscher och många utgör ett betydande hot mot hälsa och miljö. En grundkritisk hållning till produktutveckling är befogad. Den stora utmaningen för hotellet är idag att få gästerna mer engagerade i arbetet att minska förbrukning av vatten och el och material. Hotellgästen släpar i snitt in 2,2 kilo avfall på rummet som hotellet ska ta om hand. Vi arbetar för att bryta föreställningen att det är lyxigt att slippa bry sig om sånt när man bor på hotell. Att ta ansvar är i själva verket ett mysigt hedersuppdrag!

Pia Pfister, Chefshusfru, Gothia Towers


"Ökad koll på våra kemikalier!"

Jennifer Karlsson

Efter att vi i flera år målmedvetet arbetat med att minimera vårt kemikalieanvändande och verkligen minskat antalet produkter har vi nu tagit nästa steg för att öka kontrollen av våra kemikalier.

Vi har upprättat ett kemikalieregister som ger oss möjlighet att snabbt kunna ta fram tillförligtlig statistik. Dessutom har vi nu möjlighet att dokumentera vilken mijömärkning en produkt har.

Jennifer Karlsson, Inköpsassistent, Svenska Mässan

Teknisk miljö

Mera fakta - Teknisk miljö

Nya kemikalier skall godkännas av Svenska Mässans kemikaliegrupp. Antalet använda kemikalier minskas successivt.

Samtliga våra ordinarie gaffeltruckar, åktruckar, liftar med mera är eldrivna. (Biogas- och Dieseldrivna fordon förekommer vid lyft av stora båtar och dylikt.)

Vi erbjuder klimatsmarta monterväggar som både är miljövänliga och hållbara. Dessutom finns ett brett sortiment av varierande monterbyggnationer där större delen är av materialet återanvänds.

Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor gällande vårt hållbarhetsarbete.
Klicka här

Bilder på dessa sidor

Bilderna på Svenska Mässans hållbarhetssidor har alla lokal anknytning.
Fotografer: Matto Fredriksson, Niklas Wennberg, Martin Örnroth, Carina Gran.