Varning för Exhibitors Directory, m fl kataloger

Ett företag med namnet Commercial Online Manuals erbjuder Bok & Biblioteks kunder att delta i katalogen "Expo Guide" mot en årlig kostnad av 1181 euro i tre år.

Tidigare har ett företag som heter Construct Data Verlag (CDV) med samma metoder erbjudit utställare att delta i katalogen "Fair Guide". CDV har fällts i domstol för vilseledande marknadsföring.

Det har kommit till vår kännedom att ett tredje företag Construct Data Publishers med säte i Bratislava, Slovakien nu agerar på samma sätt. Namnet på katalogen är "Exhibitors Directory for Fairs and Exhibitions" och mässguiden på nätet heter "fairguide.com". Företaget skickar både ut brev och ringer upp per telefon.

Enligt Borås Tidning (22 februari 2012) har varningar för företagets verksamhet utfärdats av konsumentorganisationer på flera håll i Europa. Även företagare som bara har korrigerat gratis uppgifter i Fair Guide på nätet har plötsligt fått fakturor för dyra avtal samt aggressiva inkassokrav.

Ingen av de mässor som arrangeras av Bok & Bibliotek eller Svenska Mässan står bakom någon av dessa kataloger och vi vill uppmärksamma alla utställare på att brev och telefonsamtal är vilseledande. Genom konstruktionen av avtalet är det lätt hänt att underteckna. Det årliga beloppet framgår endast av en finstilt text.

Titta gärna på Fair Links hemsida för mer information. www.fairlink.se