Mötesplatsen för Nordens skolledare

I samband med kongressdagarna arrangeras en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet.

Kongressdeltagarna ges goda möjligheter att besöka utställningen. Ett besök på utställningen ger dem tillfälle att få ett samlat grepp om vad marknaden har att erbjuda.

På Skolledarkongressen möter du skolans beslutsfattare.

Välkommen att ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen!