Vad händer i utställarnas montrar

Nedan hittar du information om utställarnas aktiviteter för er besökare i sina montrar.

Måndag 29 oktober:

Utställare: Monternr: Tid: Aktivitet

To Communicate AB

H04:58 12.00-18.00

ClickSystem främjar närvaro och ökar samverkan!

Hitta låg närvaro tidigt! Hitta problem i lagt schema! Fördela resurser där de behövs mest! Engagerade föräldrar! Överblickbar! Enkelt att använda!

Tisdag 30 oktober:

Utställare: Monternr: Tid: Aktivitet

To Communicate AB

H04:58 09.00-17.00

ClickSystem främjar närvaro och ökar samverkan!

Hitta låg närvaro tidigt! Hitta problem i lagt schema! Fördela resurser där de behövs mest! Engagerade föräldrar! Överblickbar! Enkelt att använda!

Annonsera i högerkolumn

Annonsera i högerkolumn