Svenska Mässan och VA-mässan sponsrar WaterAid

2012-06-12

I ett samarbete mellan WaterAid, Returpack och Svenska Mässan står två pantmaskiner för burkar och petflaskor på Svenska Mässan fram till och med december. Allt som pantas i maskinerna går till WaterAids vatten- och sanitetsprojekt i framförallt Bangladesh och Mali. Nu går Svenska Mässan in och sponsrar ytterligare under VA-mässan genom att dubblera summan av vad som kommer in i de båda pantmaskinerna

– Därför uppmanar jag er alla att panta så mycket som möjligt av det ni förbrukar under mässans tre dagar, tänk på att det gör stor skillnad för barnen i Mali och Bangladesh, säger Anki Fagerström, mässansvarig.

WaterAid WaterAid WaterAid