Förändringar under byggtiden

Byggnationen kommer till viss del att påverka verksamheten på Svenska Mässan och Gothia Towers, dock i en förhållandevis liten utsträckning.

Allmänna förändringar

  • I mitten av oktober 2011 stängde den ordinarie hotellentrén till Gothia Towers och hotellentrén ligger nu istället precis till höger om Entré 5 till Svenska Mässan under restan av byggtiden.
  • Den så kallade Edenbyggnaden revs successivt under hösten 2011, något som bland annat betydde att konferenslokalerna R11 och R12 försvann och även att Press Centre revs. Läs mer om Press Centre, och titta på den nya kartan över hur du hittar dit, under fliken här till vänster.
  • Restaurangen Livingroom byggdes under hösten 2011 om till ByggåBar, och den sistnämnda ersattes i augusti 2012 av den nya restaurangen West Coast. Läs mer om förändringarna rörande alla våra restauranger i menyn här till vänster.
  • En ny infart och vändplats framför Gothia Towers gjordes under hösten 2011. Den nya infarten och vändplatsen kommer att användas fram tills dess att byggnationen är klar.

Läs mer om tidplanen för byggnationen samt aktuella planer och förändringar under rubriken Tidplan här till vänster.