Svenska Mässan bygger för framtiden

Göteborg får Europas största helintegrerade hotell-, mäss- och konferensanläggning när hotell Gothia Towers nu bygger sitt tredje och högsta torn och samtidigt bygger på det gamla East Tower. Det nya tornet och påbyggnaden, som i sin helhet beräknas vara klart i början av år 2015, kommer att öka antalet rum med drygt 500 till 1 200. Det kommer att göra Gothia Towers till ett av de fem största hotellen i Europa.

– Utbyggnaden ska ta oss in i den internationella mötesbranschens absoluta elit, konstaterar Roger Holtback, ordförande i Svenska Mässans Stiftelse.
Enligt Holtback är den främsta anledningen till denna miljardinvestering att kunna ge Svenska Mässan förutsättningar att ta upp konkurrensen om events och kongresser även på global nivå.

Carin Kindbom, VD och koncernchef för Svenska Mässan, ser det nya hotellet som en förstärkning för hela Göteborg.
– Avsikten är att växa kraftigt på mötessidan, framhåller hon. Utbyggnaden är nödvändig för att lyfta mötesplatsen Svenska Mässan till den högsta divisionen.
Hon ser dessutom en stor potential för internationella kongresser. Svenska Mässans integrerade affärsmodell, där alla delar - mässor, möten, hotell och restauranger - drivs i egen regi är, enligt Kindbom, en viktig framgångsfaktor. Vidare menar Kindbom att Svenska Mässan har närmast unika förutsättningar då det ligger mitt i staden och mitt i det så kallade evenemangsstråket.

Vill du ha mer information?

Roger Holtback
Tel: 0705-48 68 18
Carin Kindbom
Tel: 0708-80 80 00
Petter Ullberg
Tel: 0708-80 80 01

Roger, Carin och Petter