En öppen mötesplats!

Vårt mål är att Svenska Mässan och Gothia Towers skall vara en öppen och inkluderande mötesplats, tillgänglig för alla.

Samtliga verksamheter i vår anläggning skall vara tillgängliga för våra besökare oavsett personliga förutsättningar.

Grundtillgänglighet finns i alla utställningshallar, möteslokaler, restauranger och hotellrum. Våra besökare, gäster och medarbetare skall kunna röra sig i anläggningen utan problem och ingen skall känna sig särbehandlad.

Vi har gått igenom alla våra lokaler och tittat på trappor, toaletter, hörslingor, hissar, lutningar, belysning,Anna Granath golvbeläggningar, scener med mera ur ett tillgänglighets-perspektiv. Självfallet blir åtgärdslistorna väldigt långa men vi har börjat att beta av punkt efter punkt för att kunna bjuda in allt fler människor till möten på våra restauranger, mässor och konferenser. Vår egna personal och rullstolsburna har dessutom fått provköra runt i vår anläggning. Det är viktigt att lära sig se skillnaden på tillgängliga och stängda rum och platser. Det är en fråga om fantasi och empati. Vi vill dela med oss och då måste vi bygga om och tänka till på en rad punkter.

Vi arbetar nu med att uppdatera vår Tillgänglighetsdatabas som inom kort kommer att finnas på vår hemsida. Här kan man i god tid innan sitt besök hos oss kontrollera tillgängligheten i entréer, restauranger och andra publika utrymmen.

För frågor och synpunkter på tillgängligheten i vår mötesplats, kontakta:
Anna Granath, anna.granath@svenskamassan.se

Anna Granath
Avdelningschef Guest Service, Svenska Mässan & Gothia Towers

Mera fakta - Tillgänglighet

Ledsagare har fri entré till Svenska Mässan.

Certifierade assistenthundar/ledarhundar är tillåtna Svenska Mässans lokaler.

Svenska Mässan och Gothia Towers är certifierade enligt Equality tillgänglighetscertifiering

Tillgänglighet för alla

Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor gällande vårt hållbarhetsarbete.
Klicka här

Bilder på dessa sidor

Bilderna på Svenska Mässans hållbarhetssidor har alla lokal anknytning.
Fotografer: Matto Fredriksson, Niklas Wennberg, Martin Örnroth, Carina Gran.