Nordisk enighet kring gröna möten

2012-04-02

För första gången har en nordisk överenskommelse slutits kring hållbara möten. Svenska Mässan var en av undertecknarna.
– Avtalet gynnar marknadsföringen av Skandinavien som ett miljövänligt alternativ, säger Malin Erlandsson, Sales Manager Associations.

Det historiska avtalet slöts i samband med årsmötet för den nordiska avdelningen av ICCA, International Congress & Convention Association, i Tammerfors i mars.

Mötesanläggningar, marknadsföringsorgan och Convention Bureaus från en rad städer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island undertecknade avtalet som skapar en "sustainable meetings region".
– Överenskommelsen är den första av sitt slag i världen, konstaterar Malin Erlandsson, som var Svenska Mässans representant på mötet.
– Meningen är att visa upp en enad front och bidra till att sätta fokus på miljöfrågorna i samband med stora internationella möten.

Genom att visa den alltmer miljömedvetna globala marknaden att de nordiska anläggningarna ligger i miljöarbetets framkant hoppas man kunna locka hit fler kongresser och events.
– Det blir allt viktigare för mötesköparna, stora internationella organisationer, att visa att de tar sitt miljöansvar, säger Malin.

Det nu ingångna avtalet gäller tio specifika åtaganden på miljöområdet som tillsammans ska försäkra en hållbar utveckling av mötesindustrin. Men att verkligen skapa gröna möten är lättare sagt än gjort. Ett av de stora problemen är koldioxidutsläppen från lokala transporter, t ex resor mellan hotell och konferenscenter, och den klimatpåverkan det medför.

Just mot den bakgrunden hoppas Malin Erlandsson att Svenska Mässan ska framstå som ett särskilt attraktivt alternativ för mötesköparna:
– Vårt "all under one roof"-koncept, gångavstånd till city och miljövänliga spårvagnar ger oss unika förutsättningar. Där har vi en klar konkurrensfördel.

Läs mer på www.lessconversationmoreaction.com.