Göteborg – en av världens hållbaraste städer

2012-04-27

Som en introduktion till miljöprojektet Sustainable Gothenburg hölls den 12 mars ett seminarium på Svenska Mässan. Arrangörer var Göteborg & Co och Svenska Mässan.

Idag börjar det! Moderator, Jan Peter Bergkvist (JP), inledde med en introduktion av Sustainable Gothenburg och projektets vision "Göteborg en hållbar destination i världsklass". Det är nu dags att förankra denna vision i hela mötes- och eventindustrin i Göteborg och att genom den inspirera oss att arbeta för en hållbar framtid. Göteborg & Co´s VD Sabine Söndergaard påpekade vikten av att vi berättar om allt bra vi redan gör. Vi måste bli bättre på att både göra mer OCH prata mer.

Miljökommunalrådet Kia Andreasson berättade därefter om staden Göteborgs miljövision som i allt delar den som projektet Sustainable Gothenburg tagit fram.

Göran Carstedt, ekonomie doktor och ordförande i Det Naturliga Steget höll sedan ett anförande på temat hållbarhet och ledarskap. Han menar att en hållbar framtid är vår tids stora ledarskapsutmaning och att vi för att lyckas måste få alla att förstå VARFÖR det är en nödvändig väg att gå. Som ledare gäller det att sporra människor till att se vinningen för både naturen och det egna företaget. Etik och affärer hänger absolut ihop enligt Göran, eller som han uttryckte det "Ekonomin är dotterbolag till det ekologiska systemet". Han uppmanade oss att på vår egen hemmaplan, i Göteborg och på det egna företaget, med kraft och engagemang ta tag i de frågor där just vi kan göra skillnad. Nyckeln ligger i att en hållbar framtid måste ses som något önskvärt av alla, då växer engagemanget och resultaten blir påtagliga.

Moderator JP, som har ett förflutet inom hotellbranschen, pratade därefter om hur man kan arbeta med hållbarhet i praktiken. Han liksom Göran menar att hållbarhet är något vi skall längta efter att uppnå. Vi skall vara stolta över vad vi uträttar och berätta för omvärlden om vad vi gör. Lösningarna ser naturligtvis olika ut för olika branscher men det viktiga är att vi med våra olika förutsättningar "agerar i det lilla varje dag" och förstår hur det påverkar de stora skeendena. Det är både roligt OCH lönsamt att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Sustainable DayFoto: Liselotte Marcusson

Guy Bigwood, Sustainable director från MCI, ställde oss därefter frågan "Bryr sig mötesindustrin om hållbarhet och CSR-frågor (Corporate Social Responsibility)"? Han gav oss svaret genom att redovisa resultatet av den enkät som MCI skickat ut till sina kunder runt om i världen: 75 % anser att det är viktiga frågor när de väljer destination för sitt möte och 92 % anser att det kommer att bli än viktigare framöver. Guy lovordade Göteborg som han anser ligger långt framme men att vi måste bli bättre på att kommunicera ut det vi gör.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där representanter från branschen berättade om sin syn på hållbarhet, vad görs idag, hur ser det ut om 5 år och om 100 år? Alla konstaterade att det tack vare projektet Sustainable Gothenburg nu finns en gemensam plattform att arbeta med dessa frågor på. Tillsammans kan vi se till att det finns hållbarhet i alla led, från resandet, boendet och maten vi äter.

Tanken är att detta skall bli ett återkommande evenemang för alla göteborgare inom mötes- och eventindustrin. Det skall bli ett forum som får oss att både göra mer och prata mer!

Petra Löfås, ordf. Svenska Mässans CSR-grupp