Hållbarhet och samhällsansvar
på Svenska Mässan

Carin Kindbom, vd, Svenska Mässan

Vi är stolta över att människor från hela världen väljer Svenska Mässan och Gothia Towers för att mötas, äta, bo, arbeta och utveckla relationer, produkter och idéer.
Vi har funnits i över 90 år och vår ambition är att ha en ledande position i vårt miljö- och samhällsengagemang. Läs mer

Petra LöfåsPetra Löfås, Hållbarhetsansvarig

"Hållbarhet –
en hygienfaktor"

Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. För att bibehålla vår position som en seriös och trovärdig aktör inom mötesbranschen ställer vi höga krav på oss själva. Ett etiskt förhållningssätt till det vi gör,
att värna om människor och miljö, blir i det perspektivet en självklar hygienfaktor. Läs mer.

Policy och organisation

Svenska Mässans arbete för hållbarhet baseras på flera åtaganden i form av policys, medlemskap och program.

Hållbarhetspolicy

Svenska Mässan och Gothia Towers är certifierade enligt Equality tillgänglighetscertifiering.

Svenska Mässan arbetar med Göteborgs stads miljöledningssystem. Anläggningen är miljödiplomerad. MIljödiplomeringen utgår ifrån mIljöpolicy, miljömål och detaljerade handlingsplaner.Svenska Mässans byggnader är energideklarerade.

Miljödiplom

Miljödiplom (PDF)

Personalrelaterade policys (HR) är bland annat: Jämställdhets-, löne-, ledarskaps-, arbetsmiljö-, rehabiliterings-, alkohol- och drogpolicy samt policy om kränkande särbehandling.

Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor gällande vårt hållbarhetsarbete.
Klicka här

Bilder på dessa sidor

Bilderna på Svenska Mässans hållbarhetssidor har alla lokal anknytning.
Fotografer: Matto Fredriksson, Niklas Wennberg, Martin Örnroth, Carina Gran.