Välkommen till Svenska Mässan!

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl.a. välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan är en ekonomiskt fristående stiftelse. Uppdraget är att främja näringslivets intressen. Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 600 anställda, en omsättning på cirka 900 Mkr och generar årligen runt 2,3 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg.

Svenska Mässan äger och förvaltar ett fastighetsbestånd som omfattar 145 000 kvm. Lokalerna består av mässhallar, konferens- och kontorslokaler, restauranger samt hotellbyggnader.

Mäss- och kongressanläggningens unika läge - centralt i en av Nordens största städer - gör den speciellt attraktiv för att skapa och odla affärskontakter under mässor, kongresser och stora evenemang.