Välkommen till Svenska Mässan!

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, Nordens största hotell med 1 200 rum samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl.a. välrenommerade Upper House Dining, Heaven 23, West Coast och italienska Incontro.

Svenska Mässan är en ekonomiskt fristående stiftelse. Uppdraget är att främja näringslivets intressen. Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 600 anställda, en omsättning på cirka 900 Mkr och generar årligen runt 2,2 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg.

Svenska Mässan äger och förvaltar ett fastighetsbestånd som omfattar 181 000 kvm. Lokalerna består av mässhallar, konferens- och kontorslokaler, restauranger samt hotellbyggnader.

Mäss- och kongressanläggningens unika läge - centralt i en av Nordens största städer - gör den speciellt attraktiv för att skapa och odla affärskontakter under mässor, kongresser och stora evenemang.

Svenska Mässan Mässor och Möten AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Mässan Stiftelse och en av Nordens största och ledande arrangörer av mässor, events och konferenser med fokus på att skapa nya och bättre affärer genom personliga och gränsöverskridande möten. Mässportföljen, som är i ständig utveckling, består av ett 30-tal egna varumärken jämte uppdragsmässor i ett brett spektrum av branscher. Vår ambition är att vara våra kunders mest affärsskapande partner. 

Andra bolag i Svenska Mässan-koncernen är Gothia Towers AB och Bok & Bibliotek i Norden AB.