Välkommen till Svenska Mässan!

Svenska Mässan-koncernen inkluderar tre verksamhetsdrivande bolag: Gothia Towers AB, Svenska Mässan Mässor och Möten AB och Bok & Bibliotek i Norden AB. Den gemensamma ambitionen är att bli
Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen.

Koncernens ägare är Svenska Mässan Stiftelse som grundades 1918 i syfte att främja det västsvenska näringslivet och årligen genererar koncernen cirka 2,3 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Under ett och samma tak ryms allt från hotell, butiker, teater, spa, konsthall och restauranger till mässhallar, konferenslokaler och olika typer av mässarenor.
I kombination med det unika cityläget utgör mötesplatsen därmed ett nav och centrum för både affärsskapande och upplevelser – mitt i hjärtat av Skandinavien.

Svenska Mässan Mässor och Möten AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Mässan Stiftelse och en av Nordens största och ledande arrangörer av mässor, events och konferenser med fokus på att skapa nya och bättre affärer genom personliga och gränsöverskridande möten. Mässportföljen, som är i ständig utveckling, består av ett 30-tal egna varumärken jämte uppdragsmässor i ett brett spektrum av branscher. Vår ambition är att vara våra kunders mest affärsskapande partner.