Nordiska Skolledarkongressen

28 mars - 29 mars

Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats för rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

nordiska-skolledarkongressen

Kongressen erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. I samband med kongressdagarna arrangeras även en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Sedan starten 1997 har Nordiska Skolledarkongressen varje gång besökts av ca 1 000 deltagare från hela Norden.

Nordiska Skolledarkongressen är ett samarrangemang av Sveriges Skolledarförbund och Bok & Bibliotek.

För mer information besök www.skolledarexpo.se.

Kontaktperson
Valentina Arvidsson
E-post: skolledarna@svenskamassan.se
Tel: 031-708 84 12

Datum
28 mars - 29 mars
Plats
Svenska Mässan, Göteborg
Kategori
Mässa, Kongress, Konferens