Utvärderingstjänst för utställare

Svenska Mässan erbjuder en ny utvärderingstjänst för alla utställare, något som gör det enklare för utställare att utvärdera sitt mässdeltagande. Tjänsten kan bland annat hjälpa till att besvara frågor kring om rätt kunder kom till montern, om de fick den information de behövde eller om man lyckades lägga grunden för tillräckligt många affärer under mässan.

Utvärderingstjänsten vänder sig främst till utställare på fackmässor där besökarna finns registrerade med e-postadress. Efter mässan skickas en e-postenkät innehållande sju frågor ut till besökarna och frågorna rör enbart de utställare som har köpt in sig i undersökningen. Till exempel kan frågorna handla om vilka montrar som besöktes och vad resultatet av monterbesöket blev. Inom en månad får utställarna resultatet av enkätfrågorna och tjänsten kostar 2 500 kronor/utställare.

På dessa mässor har utställare möjlighet att köpa tjänsten under år 2013;

• Byggmaskiner
• TUR
• Leva & Fungera
• Elfack
• Logistik & Transport

Vill du veta mer om utvärderingstjänsten?

Kontakta;
After Sales på telefon 031-708 80 00