Hyr Svenska Mässan för ditt eget arrangemang!

Låt ditt arrangemang utnyttja styrkan hos Svenska Mässan.

Här får du effektiva och trivsamma lokaler samt all den service du behöver.

Enbart lokalhyra och enstaka tjänster? Eller kompletta arrangemang? Vi ställer upp i den omfattning du önskar.

Kontakt
E-post: infomaster@svenskamassan.se