Avfall

Svenska Mässan tillämpar källsortering. Utställare, monterbyggare och dekoratörer skall själva sortera och transportera avfallet till miljöstationerna vilka är belägna i hallarna.

  • Under mässdagarna finns miljöstationen vid lastgården bakom Service Center.
  • Utställare debiteras för miljöfarligt avfall som tex heltäckningsmattor, oljor mm.
  • Montern skall lämnas i det skick som när den togs i bruk. Inget avfall får lämnas i gångarna. Bortforsling kan beställas, se vidare anvisning på plats. Om grovstädning ej utförts debiteras utställaren enligt gällande prislista.