Stärk konferensen med proffsig utställning

Skapa starka mervärden för konferensdeltagarna genom en professionellt upplagd utställning i direkt anslutning till konferenssalen. Att samla leverantörerna inom det aktuella fackområdet är ett effektivt sätt att öka konferensens attraktionskraft och deltagarnytta.

På Svenska Mässan är det både enkelt och bekvämt att arrangera en utställning av hög kvalitet. Här finns såväl mindre som större utställningslokaler.

Mer information
www.monterservice.com