"Företag kan inte lyckas i ett samhälle som inte lyckas"

Som företag tycker vi att det är viktigt att vara med och ta ansvar för vår stad, Göteborg.
Därför har vi i vårt samhällsengagemang valt att sponsra lokalt verkande aktiviteter och organisationer så att vi kan följa arbetet på nära håll.

Jenny J

En av våra samarbetspartners är Göteborgs Räddningsmisson,
som hjälper människor i samhällets utkanter. Vi
skänker bl a överbliven mat till deras café på Vasagatan,
sponsrar deras konserter och samlar varje år in julklappar
till hemlösa och behövande. På Björlanda prästgård driver
missionen ett boende med ekologisk odling. Därifrån köper
vi kravmärkta produkter som sylt, marmelad och must.
Svenska Mässan och Gothia Towers är en mötesplats för många olika nationaliteter och vi har därför valt att engagera oss i det sociala företaget Mitt Liv. De arbetar med att integrera människor med utländsk bakgrund i det svenska arbetslivet och våra medarbetare fungerar som mentorer för de som går deras utbildning.
Att verka för barn- och ungdomar är också något som ligger oss varmt om hjärtat och vi har därför valt att engagera oss i BRIS, Barnens rätt i samhället, en ideell organisation som sedan 1971 gör viktiga insatser i det tysta genom att hjälpa utsatta barn och ungdomar.

Jenny Jardefur, Kommunikatör, Svenska Mässan

Helhetssyn

Mera fakta - Samhällsengagemang

Information om Svenska Mässans partners i CSR-arbetet finner du här.

Göteborgs Räddningsmission: www.raddningsmissionen.se

Mitt Liv: www.mittliv.com

Göteborgs Räddningsmission
Mitt Liv

Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor gällande vårt hållbarhetsarbete.
Klicka här

Bilder på dessa sidor

Bilderna på Svenska Mässans hållbarhetssidor har alla lokal anknytning.
Fotografer: Matto Fredriksson, Niklas Wennberg, Martin Örnroth, Carina Gran.